REFERENS TELEMARKETING AB

Vårt företag

Vi på Referens Telemarketing AB har sedan starten i början på 90-talet hunnit med att hjälpa många företag med deras telemarketingaktiviteter. Vi har special­kompetens inom B2B och vår huvudspecialitet inom detta segment är besöksboknng, prospektering och marknadsundersökningar. Vi är ett av de TM-byråer i Sverige med längst erfarenhet av dessa TM-aktiviteter. Efarenhet som vi gärna delar med oss av.

Grundförutsättningar för att nå bra resultat i sin telemarketingbearbetning är att målsättning och målgrupp är väldefinierade, att intervjuunderlaget är välgenomtänkt och välformulerat samt att de kommunikatörer som skall utföra uppdraget är välinformerade och ytterst välmotiverade. Det är vårt ansvar att se till att alla dessa förutsättningar är uppfyllda före projektstart.

Vi säkerställer samtalskvaliteten genom att regelbundet under pågående uppdrag genomföra ett antal slumpmässiga uppföljningssamtal. Våra kommunikatörer är också väl införstådda med att de samtal man själv genomför kan komma att följas upp och kvalitetskontrolleras.